Anderszins Omschreven | Aanbod
Giel, Michel en Arend coachen, trainen en geven cursussen over kinder- en jeugdpsychiatrie. Samen hebben we 73 jaar ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. We weten de kennis en kunde over kinder- en jeugdproblematiek om te zetten naar “wat je er morgen mee kunt in het onderwijs en de zorg”.
196
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-196,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

icoon Aanbod

Zowel in het passend onderwijs als in de hulpverlening hebben we vaak te maken met “anderszins omschreven” kinderen en jeugdigen. Anderszins omschreven gaat uit van “anders” zijn. En als je “anders” goed wil begrijpen, moet je mogelijk eerst opfrissen wat onder “normaal” verstaan wordt. Zowel ontwikkelingspsychologisch, didactisch als communicatief. Daarnaast moet je kennis en kunde ontwikkelen rondom “anderszins omschreven” kinderen en jeugdigen. Denk aan jongeren met oppositionele gedragsproblemen, AD(H)D / pittig temperament, autisme spectrum problemen, hechtingsproblemen, angsten en somberheid.

Ons aanbod:
.
Wij leveren maatwerk in cursussen en trainingen! We inventariseren uw vraag en maken hiervoor een passend programma.
.
In dit programma kunnen de volgende elementen behandeld worden.
.
icoon   De normale “lerende” breinfuncties tijdens de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Hierbij gaan we in op zowel “leer-” alsook gedragscomponenten en executieve functies.
icoon   De normale ontwikkelingspsychologie rondom hechtingsontwikkeling, autonomieontwikkeling en gewetensontwikkeling.
icoon   Communicatie met ouders en jongeren. Nagy, Watzlawick, Minuchin, Bakker, Berg, O’Hanlon en De Shazer in de alledaagse praktijk.
icoon   Het erkennen- en het oplossingsgericht begeleiden van “Anders Omschreven” jongeren naar een zo optimaal mogelijk herstel.
icoon   Het signaleren van kinderen en jeugdigen met oppositionele gedragskenmerken, ad(h)d, autisme spectrum problemen, hechtingsproblemen, angsten, somberheid…
icoon   De best passende “aanpak” van deze jongeren. Hierbij veel aandacht voor specifieke- en geïntegreerde handvatten, communicatie en didactische werkvormen.
icoon   Coaching- en teamontwikkeling.
.
Zoals gezegd, stellen wij in dialoog met u een programma samen, afhankelijk van uw vraag en behoefte. Wij verzorgen uw studiedag inhoudelijk van A tot Z, waarbij diepgang, praktische handvatten, praktische werkvormen, procesbegeleiding, interactie en een behoorlijke dosis humor niet zullen ontbreken.

Afhankelijk van de gekozen inhoud, heeft de cursist na deelname:
.
icoon   Inzicht in de normale breinfunctie in relatie tot “leren leren”.
icoon   Een aantal (on)mogelijkheden van het brein ervaren.
icoon   Een aantal breinmythen ontrafelt.
icoon   De normale ontwikkelingspsychologie in grote lijnen opgefrist.
icoon   Inzicht en ervaring in hoe executieve functies ontwikkelen en hoe je gerichte training kan inzetten om deze te versterken.
icoon   Kennis en kunde omtrent diverse communicatietheorieën en technieken.
icoon   Inzichten rondom circulaire patronen binnen gezinnen en teams, los van schuldindicaties.
icoon   Meer inzichten en handvatten in het samenwerken met ouders.
icoon   Weet van de meest recente inzichten in signalering en sensitief responsieve begeleiding van jongeren met autisme spectrum problematiek, ad(h)d, oppositioneel gedragsproblemen, hechtingsproblematieken, angsten en somberheid.
icoon   Oplossingsgerichte-, cognitief gedragstherapeutische-, sociale vaardigheids- en systemische handvatten.
icoon   Handvatten als individu en team om gedragsproblematiek, angsten en somberheid voortkomend uit deze belemmeringen aan te pakken.